Pozdravljeni na vaši spletni strani.

Specializirani smo za izvajanje zemeljskih in gradbenih del na težko dostopnih in strmih terenih, ozkih prehodih in soteskah.
Posebej smo opremljeni in usposobljeni za:
• Izgradnjo nizko in srednjenapetostnih kablovodov in nadzemnih vodov.
• Izkope, rušenja in gradnjo namenskih elektro in vodovodnih objektov.
• Zaključna zemeljska dela (ravnanje, planiranje).
Poglobitve rečnih strug, čiščenje, utrjevanje in izgradnjo rečnih brežin.
Sanacije posledic hudournikov in zemeljskih plazov.
• Gradimo gozdne ceste in vlake.
• Izvajamo gradnjo podpornih zidov in kamnitih zložb, lesenih pregrad, zadrževalnikov in drugih objektov.
• Mešanje in transport betona in ostalega gradbenega materiala na najzahtevnejše lokacije.

Kvalitetno. Tam kjer drugi ne morejo.